Studenti konačno uzeli sudbinu u svoje ruke.
Studentska revolucija 2008.
Blog
utorak, svibanj 27, 2008


Pismo poslano ministarstvu prije sjednice rektorskog zbora (06.05.2008.):

Poštovani Ministre,

Nakon jučerašnjeg razgovora održanog u Ministarsvu, ohrabreni
susretljivošću i podrškom Ministarstva, šaljemo vam popis nekolicine
važnih problema za koje vas molimo da iznesete pred rektorskim zborom i
pokušate riješiti. Napominjemo da se ovaj kratak popis temelji na
problemima koji su nam trenutačno poznati te stoga to ni u kom slučaju
nije konačan popis problema i zahtjeva studenata diljem Hrvatske. Zato se
radujemo i budućoj suradnji i komunikaciji s Ministarstvom koje nam je
izišlo u susret svojom podrškom i jamstvom ostvarenja temeljnih
studentskih prava koja se odnose, među ostalim, i na aktivno sudjelovanje
u stvaranju kvalitetnog obrazovnog sustava.

Problemi za koje bismo voljeli da zatražite očitovanje rektorskog zbora su
sljedeći:

- sustav upravljanja kvalitetom visokog obrazovanja ne funkcionira kako bi
morao (odnosi se na: nedosljednu implementaciju i usklađivanje ECTS bodova
u odnosu na realno opterećenje studenata i opseg gradiva; prečest
izostanak ravnopravnog sudjelovanje studenata u kreiranju nastave; tajnost
rezultata anketa te izostanak sankcija)


- nema jasnog definiranja konkretnih ustanova i područja rada na kojima se
mogu zaposliti prvostupnici; molimo za program potpore zapošljavanja
prvostupnika


- kako je moguće da svečilište još uvijek nema donesene ključne
pravilnike: O preddiplomskim i diplomskim studijima te Pravilnik o
studiranju? Kako je moguće da ponegdje "privremeni" pravilnik postoji 3
godine?


- molimo da se otvori i pitanje poboljšanja odnosa profesor-student (što
uključuje: edukaciju nastavnika o svojim mentorskim obavezama, dostupnost
na konzultacijama, otvorenost za diskusiju, poboljšanje omjera broja
studenata po nastavniku i slično).


Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

Studenti


06.05.2008. održana je sjednica rektorskog zbora na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

http://www.scribd.com/doc/2891140/Zakljucci-rektorskog-zbora-6-5-potpisano


Očitovnje studenata o zaključcima rektorskog zbora poslano je medijima i sveučilištu već sljedećeg dana, 07.05.2008:

U Zagrebu 7. svibnja 2008.
OČITOVANJE ORGANIZATORA STUDENTSKOG PROSVJEDA NA ZAKLJUČKE
REKTORSKOG ZBORA ODRŽANOG 6. SVIBNJA 2008.
Zaključci Rektorskog zbora održanog 6. svibnja 2008. ukazuju na činjenicu da su raspolagali određenim informacijama na temelju kojih su analizirali dosadašnji tijek provedbe reforme obrazovanja na hrvatskim sveučilištima. Tražimo da se javno iznesu konkretni rezultati analiza, podatci i kriteriji po kojima su rađene analize.
Zanima nas na koji su način dopusnice odobrene s obzirom na to da je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje tek u studenom 2007. donijelo odluku o početku postupka vrednovanja javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta, te odluku o vrednovanju studijskih programa. Da se vršio upravni nadzor odmah bi se ukazalo na potrebu vrednovanja studijskih programa.
Naglašavamo da vrednovanje započinje tek ove godine. Tražimo da Rektorski zbor također definira i osnovne pretpostavke na temelju kojih je započela reforma. Želimo znati koje su mjere Rektorskog zbora poduzimane sa ciljem što učinkovitije provedbe bolonjskog procesa. Statutom Sveučilišta u Zagrebu definirano je da preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, te ovisno o studijskom programu, izradom završnoga rada i / ili polaganjem završnog ispita ukoliko su predviđeni studijskim programom. Nedopustivo je da se ovisno o studijskom programu naknadno donose odluke o izradi završnoga rada ili polaganju završnog ispita, ako iste nisu bile poznate prvog dana pri upisu na fakultet. Ponovno naglašavamo da se vršio upravni nadzor vrednovanja studijskog programa ovo se ne bi moglo dogoditi.
Zanima nas kako studenti mogu steći uvjete za upis na diplomski studij ako ti uvjeti ne postoje?
Tražimo definiranje odgovornosti svih ustanova koje su povezane sa reformom visokog obrazovanja.
Izjava Rektorskog zbora da su posebice opravdani zahtjevi studenata koji se odnose na poštivanje zakona, propisa i općih akata od strane visokih učilišta ukazuje na činjenicu da su se isti do sada kršili.
Tražimo da se službeno objavi odluka Ministarstva po kojoj je omogućen upis na diplomske studije bez plaćanja školarine ili participacije svim studentima koji su stekli preduvjet za upis diplomskih studija (jedini definirani preduvjet je završen preddiplomski studij).
Prijedlog Ministarstva da se u akad. god. 2008./2009. omogući upis na diplomske studije svim studentima prve generacije preddiplomskih studija nije u skladu sa studentskim zahtjevima.
Studenti su tražili da se to omogući svim studentima upisanim po bolonjskom procesu od 2005. na dalje.
Ne slažemo se sa izjavom Rektorskog zbora da se na najvećem broju hrvatskih sveučilišta i njihovih sastavnica poštuju objavljeni propisi i uvjeti studija.
Uvjeti izvođenja studijskih programa u potpunosti su nedefinirani, nejasni i nisu u skladu sa zahtjevima studenata.
Neprihvatljivo je da su studenti upisani na fakultete, a da opći akt Sveučilišta kojim su uređeni uvjeti prelaska sa preddiplomskog na diplomski studij nije donesen do danas.
Smatramo da je ovo izravno kršenje studentskih prava.
Molimo detaljan uvid u "Akcijski plan za prijelaz u drugu fazu bolonjskog procesa" kako bismo se mogli očitovati o istome.


U sljedećem postu priložit ću zahtjeve poslane ministarstvu 21.05.2008. i očitovanje ministarstva na te zahtjeve koje je stiglo jučer (26.05.2008).
studentskarevolucija @ 17:42 |Komentiraj | Komentari: 0
Brojač posjeta
10726
 
Index.hr
Nema zapisa.